19 June, 2024

Jaipur
Regional Centre

|
Regional Centre Jaipur
70/80, Sector-7, IGNOU Path,
Patel Marg Mansarovar,
Jaipur-302020 (Rajasthan),

Tel. No.: 0141-2785730. 
 
Tel. No.: 0141-2781079.
 
Mobile No. 75974-54843